Etusivu » Pro HSEQ

Työkalu itsearvioinnin ja kehittämisen tueksi

Jaa sivu:

Pro HSEQ -palvelu tiivistettynä

Pro HSEQ on pilvipalvelu, johon on koottu arvioitavaksi yhteen ja samaan järjestelmään kaikkia termin sisälle kuuluvia asioita (työterveys ja -turvallisuus, ympäristö ja laadunhallinta). Se on suunniteltu erityisesti niille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja tehdä itsestään luotettava ja houkutteleva yhteistyökumppani. Tilaajien vaatimukset toimittajille/alihankkijoille ovat kasvaneet ja palveluntarjoajilta edellytetään parempaa toiminnan laatua ja yritysvastuullisuutta. Toimittajan on helppo aloittaa oman tilanteen arviointi Pro HSEQ:n valmiilla lomakkeilla. Itsearvioinnin jälkeen korjaavien / kehitystoimien tekeminen on luonnollisesti huomattavasti helpompaa.

Pelkkä asioiden pohdinta ja dokumenttien tekeminen ei vielä riitä vaan käsitellyt asiat on muistettava viedä myös osaksi jokapäiväistä toimintaa. Pro HSEQ:n materiaalin avulla koko henkilöstön perehdyttäminen, kouluttaminen ja toimintatapoihin sitouttaminen on helppoa ja kustannustehokasta.

Pro HSEQ -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • itsearviointiin liittyvät lomakkeet aiheittain:
  • alihankkijan / toimittajan ympäristövastuullisuus
  • alihankkijan / toimittajan työturvallisuus
  • asiakaspalautteet ja niiden käsittely
  • asiakastyytyväisyys
  • ensiapuvalmiudet
  • esimiesten ja henkilöstön työturvallisuuskoulutus
  • henkilöstön palkitseminen
  • HSEQ – Laatumittarit
  • johtamis-, toiminta- ja laadunhallintajärjestelmät
  • johtoryhmätyöskentely 
  • jätehuolto ja jätteiden lajittelu
  • kemikaaliturvallisuus
  • koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
  • kyberturvallisuus
  • lainsäädännön seuraaminen
  • omavalvonta
  • paloturvallisuus ja pelastussuunnittelu
  • poikkeamahallinta – Laatu, ympäristö- ja työturvallisuuspoikkeamat
  • pätevyydet ja osaaminen
  • riskienhallinta
  • tapaturma- ja sairauspoissaolot
  • tapaturmat ja vaaratilanteet sekä niiden käsittely
  • tietosuoja ja -turva 
  • tulityöt
  • työaikakirjanpito
  • työhön perehdyttäminen ja opastaminen
  • työmenetelmät ja teknologiat
  • työsuojelun yhteistoiminta
  • työsuojelupäällikkö ja hänen velvollisuudet
  • työsuojeluvaltuutettu ja toimintaedellytykset
  • työterveyshuolto
  • työturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen
  • työvälineet ja työskentelytilat
  • vaaralliset työt ja työlupakäytännöt
  • vakuutusturva
  • varautuminen häiriötilanteisiin
  • yhteistyökumppanit
  • yrityksen henkilöstön ja vastuuhenkilöiden tehtävä- ja vastuualuekuvaukset (HSEQ)
  • yrityksen strateginen suunnittelu
  • yrityksen toimintaperiaatteet
  • yrityksen ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
  • yritysvastuu
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)

Laaja versio

 • korjaavat toimet
Dashboardit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.hseq-jarjestelma.fi

Scroll to Top